İLKÖĞRETİM - Batı Trakya'da Azınlık çocukları için kültürlerarası eğitim.
museduc banner

İlkokullarda Takviye Eğitim Çalışmaları

Takviye eğitim çalışmaları, Azınlık ilkokulları ile önemli oranda Azınlık öğrencisinin okuduğu devlet ilkokullarında düzenlenmektedir. 2010-11 eğitim-öğretim yılında başlayan bu çalışmaların amacı, Azınlık öğrencilerinin Yunanca bilgisini geliştirmek, kendi öz-imajlarını, (yani benlik bilinçlerini) güçlendirmek, okulda başarılı olmalarına engel olan etkenleri ortadan kaldırmak ve eğitimlerine daha yüksek basamaklarda da devam etmelerini teşvik etmektir.

Bu çalışmaların ana öğesi, Takviye Dersler, ya normal okul programından sonra, öğleden sonra ve ikindi vakti, ya da haftasonları düzenlenmektedir. Bu dersleri veren öğretmenler sürekli bir hizmet içi eğitime tabidir.

paremv dimot all

Bu derslerin düzenlendiği okullara, Programımız ek donanım (kişisel bilgisayarlar, dijital fotoğraf makineleri, renkli yazıcılar), kırtasiye malzemeleri ve farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde seçilmiş ders-dışı kitaplar sunarak destek vermektedir. Özellikle küçük yaşlara hitap eden edebi kitapların sınıfta kullanımı konusunda, öğretmenlere, bunlardan nasıl yaratıcı bir biçimde yararlanılacağının gösterildiği deneyimsel atölyeler şeklinde düzenlenen hizmet içi eğitim toplantıları vasıtasıyla destek verilir. Daha büyük yaşlara hitap eden kitaplar içinse, öğretmenlere Program’ın İnternet sitesine yüklenmiş destek materyalleri ile de yardım sunulur.

Takviye Dersler, okulların müdür ve müdür yardımcıları tarafından yerinde koordine edilir.

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı

Bu yılın takviye dersleri Ekim ayında tedrici bir biçimde başladı ve Rodop ile Ksanthi/İskeçe illerindeki 16 ilkokulda (12 Azınlık ve 4 devlet ilkokulunda) düzenlendi. Bu okulların çoğu, programımızın önceki senelerdeki faaliyetlerine de katılmıştı. Bu yılki derslere toplam 842 çocuk kayıt yaptırdı.
Ayrıntılı bilgiler için burayı tıklayınız

2013-14 Derslerinin Tamamamlanması Münasebetiyle Düzenlenen Törenler
Toplam 837 öğrencinin devam etmiş olduğu takviye derslerinin tamamlanması münasebetiyle, 27 Mayıs - 16 Haziran döneminde, 2013-14 eğitim öğretim yılında bu derslerin yapıldığı bütün okullarda sırayla birer tören düzenlendi. Bu törenlerde öğrenciler, takviye dersler kapsamında yapmış oldukları çalışmaları da sunma fırsatı buldular.
Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız
Miki (Mustafçova) Azınlık İlkokulu'ndaki derslerin tamamlanış töreninden bir video izlemek için burayı tıklayınız

Yaz Dersleri
23 Haziran'dan Temmuz'un sonuna kadar, 8 Azınlık ilkokulunda (Rodopi ilinde Mastanlı, Lykion/Kurcalı, Arriana/Kozlukebir, Ksanthi/İskeçe ilinde de Sminthi/Doplahan, Glafki/Gökçepınar, Kentavros/Ketenilk, Sunio/Sünnetçiköy ve Miki/Mustafçova köylerindeki Azınlık ilkokullarında) yaz dersleri düzenlenmektedir. Bu derslere toplam 247 öğrenci kaydınını yaptırmıştır. Yaz döneminde üç farklı tipte dersler sunulmaktadır: (a) Okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik dersler: Bunlar, çocukları Yunanca ile tanıştırmayı, aynı zamanda yakında gidecekleri ilkokulun mekânına âşina kılmayı, böylece de onları birinci sınıfa hazırlamayı amaçlayan oyunsu ve yaratıcı etkinliklerden oluşmaktadır. (b) İlkokuldan bu sene olmuş çocuklara sunulan dersler: Bunlar, çocukları sistemli bir biçimde ortaokula hazırlayan ve ortaokulun çeşitli dersleri için gereken dil becerilerini kazandıran ve karşılaşacakları yeni terimlerle tanıştıran derslerdir. Ve (c), diğer bütün sınıflardaki çocuklara sunulan dersler: Bunlar da çocuklara yaratıcı bir biçimde kitap ve başka metin çeşitleri okuyup inceleme fırsatı veren ve ayrıca çocukların yazılı ve sözlü Yunancayı anlama, artı, yazılı ve sözlü olarak kendilerini Yunanca ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derslerdir.

2012-13 Eğitim-Öğretim Yılı

Bu yıl, Takviye Dersler programına 6’sı Rodop ilinde, 13’ü de Ksanthi (İskeçe) ilinde olmak üzere 19 okul katılmaktadır. Bu 19 okuldan 14’ü Azınlık, 5’i de çok sayıda Azınlık öğrencisinin devam ettiği devlet okuludur. Okulların çoğu bu programa üstüste üçüncü sene iştirak etmektedir. Takviye Derslere toplam 959 öğrenci devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi.

 

2013’ün Yaz Dersleri

Yaz dönemi dersleri, 25 Haziran’dan 1 Temmuz’a kadarki zaman diliminde, toplam 8 Azınlık ilkokulunda (Rodop ilinde 3, Ksanthi/iskeçe ilinde 5 Azınlık ilkokulunda) başlamıştır. Yaklaşık 380 çocuğun takip ettiği bu dersler, (a) ilkokulun bütün sınıflarındaki öğrencilere, (b) sonbaharda anaokuluna veya ilkokula başlayacak küçük çocuklara, ve ayrıca (c) ilkokulu bitirmiş ve ortaokula başlamaya hazırlanan öğrencilere yöneliktir.

 

telos 1213

 

2011-12 Eğitim-Öğretim Yılı

2011’in Ekim ayı sonlarında başlayan Takviye Dersler, Ksanthi ve Rodopi illerindeki 16 ilkokulda, ilkokulların her sınıfında okuyan öğrenciler için düzenlendi. 2011-12 Eğitim-Öğretim Yılı Takviye Dersler Programı.

 

İlkokullardaki Takviye Derslerin Tamamlanışı ve Bitiş Etkinlikleri

2011-12 eğitim-öğretim yılının sonunda, 2012’nin Haziran ayında, 18 ilkokulda düzenlenmiş ve 1107 öğrencinin devam etmiş olduğu Takviye Derslerin tamamlanışını kutlamak amacıyla çeşitli etkinlik ve törenler düzenlendi. (Bu etkinlik ve törenlerle ilgili ayrıntılı bilgiler için burayı tıklayınız)

 

2012’nin Yaz Dersleri

Temmuz ayı boyunca (1-31 Temmuz), Programımız, bir sonraki ders yılı için tekrar dersleri ve hazırlık dersleri düzenledi. Dersleri toplam 412 ilkokul ve anaokulu öğrencisi takip etti.

2010-11 Eğitim-Öğretim Yılı

3 Şubat 2011’de başlayan Takviye Etkinlikler, Rodopi ve Ksanthi illerinin birçok Azınlık ilkokulunda düzenlendi. (Ayrıntılı bilgi.)

15-19 Haziran 2011 tarihlerinde, takviye ders ve etkinliklerde bütün kış dönemi boyunca (Şubat’tan Haziran’a kadar) yapılmış çalışmaları tanıtmak amacıyla, Takviye Eğitim Programı’na katılan neredeyse bütün okullarda etkilik ve törenler düzenlendi.

Takviye Derslerin tamamlanışını kutlamak amacıyla düzenlenmiş etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi ve etkinliklerden fotoğraflar görmek için burayı tıklayınız.

Azınlık İlkokullarında Yaz Dersleri

30 Haziran – 31 Temmuz 2011 tarihleri arasında, Rodopi ve Ksanthi illerindeki 9 Azınlık ilkokulunda yaz dersleri düzenlendi. Bu dersler, öğrencilerin Yunanca bilgisini geliştirmeyi ve onlara eğitsel destek sunarak onları bir sonraki eğitim-öğretim yılına hazırlamayı amaçlıyordu. Ayrıntılı bilgi.

paremv dimot3

 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK