museduc banner

Edebiyat, Tarih ve Doğa Bilimleri Dersleri için Hazırlanmış Eğitsel Materyallerin Trakya’daki Ortaokullarda Pilot Uygulaması

 

Ön Bilgi

Trakya’daki Müslüman Azınlık Çocuklarının Eğitimi Programı, 2004 senesinden beri, ortaokul öğrencilerine yönelik Yunan Dili, Edebiyat, Matematik, Tarih ve Doğa Bilimleri dersleri için eğitsel materyaller hazırlayıp üretmektedir. Bu materyaller, Eğitim Bakanlığı’na bağlı Pedagoji Enstitüsü tarafından onaylanmış olup, Azınlık öğrencileri için düzenlenen takviye derslerde başarıyla kullanılmaktadır. Ancak, son yıllarda, Yunanistan’daki zorunlu eğitimin niteliklerinde bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikliklerden, bakanlığın “Yeni Okul” isimli  yeni eğitim stratejisinin felsefesiyle ayrılmaz bir biçimde ilişkili olan ikisi şunlardır: (a) birçok içerik kaynağını birlikte kullanmak ve (b) öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenci gereksinimlerine göre farklılaştırılmış yaklaşımlar kullanmak.  İşte bu değişiklilerle ilgili olarak, Program’ın şimdiki safhası tasarlanırken, faaliyetleri arasına başta sadece takviye derslerde kullanılmak üzere hazırlanmış eğitsel materyallerin normal müfredat kapsamında da kullanımının deneneceği bir pilot uygulamasının eklenmesi uygun görüldü. Çünkü:

A. Bu materyallerden, birer alternatif içerik kaynağı olarak, normal okul müfredatının uygulanmasında yararlanılabilir.

B. Öğretmenlerin, Trakya’nın ortaokullarında, etnokültürel bakımdan farklı unsurlara mensup öğrencilerden müteşekkil sınıflara ders verirken, bu farklılığa cevap verecek farklılaştırılmış stratejiler geliştirmelerinde esin kaynağı olabilir.

C. Öğretmenleri birçok içerik kaynağını birlikte kullanma konusunda “eğitip”, onların farklılaştırılmış öğretim etkinlikleri ve/veya senaryoları tasarlama ve uygulamalarına yardımcı olabilir; ve böylelikle öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de katkıda bulunabilir.

Ocak 2012’de başlamış olan pilot uygulaması, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılının sonunda tamamlanacaktır.

 

Uygulamanın Hayata Geçirilmesi

Pilot uygulaması, şu dersler için hazırlanmış eğitsel materyalleri kapsamaktadır: Edebiyat (ki bizatihi bir dil dersi sayılabilir), Tarih (ki bu ders için yeni materyaller üretmeyi amaçlayan birçok girişim başarısızlığa uğramışken, Programımız kaliteli ve ayrıca geniş bir kabul gören eğitsel materyaller hazırlamayı başarabilmiştir), ve Doğa Bilimleri (ki bu ders için hazırlanmış materyaller, zaten normal müfredat içinde yardımcı/tamamlayıcı materyal olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmışlardı).

 

Pilot uygulaması, aşağıdaki sorulara cevaplar bulmayı amaçlamaktadır:

Öğretmenler bu materyalleri, farklılaştırılmış öğretimin planlanması ve uygulanmasına ne ölçüde dâhil edebilirler?

Söz konusu materyaller, farklılaştırılmış öğretim çerçevesinde kullanıldıklarında, öğrenme sürecinde ne kadar etkili ve verimli olabilirler?

Materyallerin yetersizlikleri, eksiklikleri nelerdir (ve bunlar nasıl düzeltilebilir)?

Öğretmenlere bu yeni yaklaşımı tanıtmak amacıyla yapılacak bir hizmet içi eğitimde kullanılmak üzere nasıl materyaller hazırlanabilir?

 

Pilot uygulaması kapsamında, söz konusu materyaller, öğrenci ve öğretmenler tarafından,

Ortaokul 1, 2 ve 3’te, yukarıda belirtilmiş her ders için, Ksanthi (İskeçe) ve Rodopi (Rodop) illerinde, yalnız Azınlık öğrencilerinden oluşan ve/veya etnokültürel bakımdan karışık sınıflarda, deneyimli eğitimcilerin rehberliği ve koordinatörlüğünde kullanılmaktadır.

 

Sonuçlar

Pilot uygulamasının yukarıda belirtilen sorulara cevap ararken takip ettiği süreçler, sınıf içindeki öğrenme-öğretme olgularının değerlendirilmesinde kullanılan süreçlerle temelde aynıdır. Dolayısıyla, bu uygulamadan beklenen sonuçlar şunlardır:

  • Söz konusu eğitsel materyallerin bazı bölümlerindeki eksikliklerin giderilmesi ve materyallerin genel olarak daha iyi hale getirilmesi amacıyla somut tespitlerin yapılması ve önerilerin üretilmesi.
  • Program’ın hazırlamış olduğu bu eğitsel materyallerle normal müfredatta kullanılan materyaller arasında sağlam, güvenilir köprülerin kurulması.
  • Yenilikler içeren öğretme senaryolarının tasarılanıp uygulanması.
  • Öğrenme-öğretme başarısızlıklarının, ama aynı zamanda başarılarının da, arkasındaki muhtemel nedenlerin ortaya çıkarılması.
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK