museduc banner

Ortaöğretimde Takviye Dersler

 

Programımız, Trakya’nın her üç ilindeki ortaokul ve liselerde, Azınlık çocukları için takviye dersler düzenlemektedir. Takviye öğretim programı, normal ders saatlerine ilâveten, ek saatlerde verilen Yunan dili, Edebiyat, Matematik ve Doğa Bilimleri derslerini içermektedir. Bu derslerin temel amacı:

  • Azınlık çocuklarının Yunanca dil becerilerini ve bilişsel altyapılarını geliştirmek ve
  • bu öğrencilerin yukarıda belirtilen derslerin içeriğini anlama düzeylerini yükselterek, öğrencilerin okulda daha başarılı olmalarını sağlamaktır.

 

Daha somut olarak, Program’ın önceki safhalarında edinilmiş tecrübeye de dayanarak, takviye öğretim desteği şunları hedeflemektedir:

(a) ortaokullar için:

  • öğrencilerin öğrenme gayretlerini etkin biçimde desteklemek amacıyla, onların okulda ne ölçüde ilerleme kaydettiklerini sürekli biçimde takip etmek ;
  • takviye derslerle normal okul programı arasında net ve belirgin bir bağ kurmak;
  • Program’ın hazırlamış olduğu eğitsel materyallerden etkili ve verimli bir biçimde yararlanmak.

(b) liseler için:

  • Öğrenciler üniversite ve teknik yüksek eğitim kurumlarına (“TEI”lere) giriş sınavlarına hazırlanırken onlara destek olmak

 

Takviye Öğretim (TÖ) çerçevesi içinde sunulan dersler, ya Program’ın çalışmalarına katılan okullarda görev yapan atanmış öğretmenler, ya da bu dersler için yayınlanmış kamu iş ilânına başvuranlardan belli kriterlere göre bir değerlendirme sonucunda seçilmiş atanmamış öğretmenler tarafından verilir. Yukarıda belirtilen her iki kategoriden öğretmenler, eğitim-öğretim yılı boyunca süren bir hizmet içi eğitim programına katılırlar. Söz konusu programda, hem eğitimle ilgili ama öncelikle ek bir ilgi ve dikkat gerektiren öğrencilere dair genel konular, hem de verecekleri derslerle doğrudan ilgili özel konular işlenmektedir. Takviye derslerde Program’ın hazırlamış olduğu kitap ve diğer eğitsel araçlar kullanılmaktadır.

 

Takviye Öğretim (TÖ) programında görev alan öğretmenler arasında iletişim ve işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla, bir internet sitesi kurulmuştur.

 

2012-13 Eğitim-Öğretim Yılının Takviye Dersleri

İçinde bulunduğumuz 2012-13 eğitim-öğretim yılında, Takviye Öğretim programına 26 ortaokul ve 7 lise katılmaktadır. Kasım 2012 itibarıyla, bu derslere kayıtlı öğrenci sayısı 1,934’tür.

 

2011-12 Eğitim-Öğretim Yılının Takviye Dersleri

2011-12 eğitim öğretim yılında, takviye dersler 25 ortaokul ve 7 lisede düzenlendi. Dersleri sistemli bir şekilde 1,246 öğrenci takip etti.

 

Yaz Takviye Dersleri 2012

2012 yılı Ağustos ayının ikinci yarsı ile Eylül ayının ilk yarısında, Programımız, Rodopi (Rodop), Ksanthi (İskeçe) ve Evros (Meriç) illerindeki 4 ortaokıl ve 2 lisede, bütünlemeye kalmış öğrenciler için bütünleme sınavlarına hazırlık dersleri düzenledi. Dersleri 259 öğrenci takip etti.

 

2010-11 Eğitim-Öğretim Yılının Takviye Dersleri
Söz konusu eğitim-öğretim yılında, takviye dersler, Ksanthi, Rodopi ve Evros illerindeki 26 ortaokul ve 6 lisede düzenlendi. Dersleri toplam 1,535 öğrenci aldı.
2010-11 eğitim-öğretim yılında ortaokul ve liselerde düzenlenmiş takviye derslerin bir değerlendirmesi.

 

Ortaokul ve Liselerde Yaz Takviye Dersleri (2011)

2011 yılı Ağustos ayının ikinci yarsı ile Eylül ayının ilk yarısında, Programımız, bütünlemeye kalmış öğrencilere yönelik, Yunan dili (Eski ve Modern Yunanca), Matematik ve Doğa Bilimleri dersleri düzenledi. Dersleri toplam 273 öğrenci takip etti. Bu öğrencilerin Eylül’deki bütünleme sınavlarında başarı ortalaması %70’i aştı.

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK