museduc banner

Ek Ders Saatleri Programı (Genişletilmiş Ders Programı)

"Ek ders saatleri programı", Azınlık öğrencileri için normal ortaokul ders programına eklenen saatlerde, bazı temel derslerin (Yunan Dili, Matematik, Doğa Bilimleri) farklı bir yaklaşımla daha çok üzerinde durulması anlamına geliyordu. Bu program, öğrencilerin Yunanca'sını geliştirmek, söz konusu temel derslerdeki bilgi düzeyini artırmak, ve böylece bu çocukların okul performansının yükselmesine ve okulu terk edenlerin oranının düşmesine katkıda bulunmak amacıyla tasarlanmıştı.

Ek saatler programında, dersler, PEM'in hazırlamış olduğu ders kitapları ve diğer eğitsel araçlarla verilmekteydi. Bu programın uygulandığı her okulda, ek ders saatlerinde çalışan öğretmenler genellikle aynı okulun normal programında da çalışan öğretmenlerdi. Bir dersin öğretim ihtiyaçlarının bir okulda düzenli olarak çalışan öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda, o okulun dışından öğretmenlere de iş verilmekteydi. Ek ders saatleri programında çalışacak bütün öğretmenlerin, okutacakları dersle ilgili PEM materyallerini hazırlamış kişilerce verilen ek mesleki eğitimden geçmeleri lâzımdı. Programı uygulayan her ortaokulda, bir öğretmen – genellikle o okulun müdürü – ek ders saatlerinin koordinasyonunu ve sorumluluğunu üstlenmekteydi.

 

Ek ders saatleri programı, PEM’in ikinci safhası sırasında, 2002 yılında uygulanmaya başladı ve, öğrencilerin geniş katılımının da gösterdiği gibi, büyük kabul gördü.

 

  • 2002-2003: Ksanthi (İskeçe) ve Rodop(i) illerindeki 17 ortaokulda toplam 5,800 ilâve saatlik ders yapıldı. Bu dersleri takip eden (Orta 1 ve Orta 2'den) öğrencilerin sayısı 835, ders veren öğretmenlerin sayısı da 109'du.
  • 2003-2004: Aynı iki ildeki 19 ortaokulda toplam 14,500 ilâve saatlik ders yapıldı. Bu dersleri (Orta 1, 2 ve 3'ten) 931 öğrenci takip etti. Dersleri 127 öğretmen verdi.

 

2002-04 safhasında ek ders saatleri programında çalışmış öğretmenler, PEM'in hazırladığı kitap ve diğer ders araçlarının pilot uygulamasına da katıldılar. O materyallerin de daha sonra bir değerlendirmesini yaptılar; çeşitli değişiklik ve düzeltme önerilerinde bulundular. Bu öneriler dikkate alınarak, yeni kitap ve diğer eğitsel materyaller yeniden gözden geçirilip, onlarda küçük değişiklikler yapıldı.

 

  • 2005-2006: Bu eğitim-öğretim yılında, ek ders saatler programı (sadece dört haftalığına, Nisan ve Mayıs aylarında) Ksanthi ve Rodopi illerindeki 22 ortaokulda uygulandı. Toplam 2.325 ek saatlik ders yapıldı. Bu dersleri takip eden öğrencilerin sayısı 1.226, dersleri veren öğretmenlerin sayısı da 110'du.
  • 2006-2007: Ksanthi, Rodopi ve Evros (Meriç) illerindeki 20 ortaokulda toplam 14.391 ek saatlik ders yapıldı. Toplam 128 öğretmenin verdiği bu dersleri 888 öğrenci takip etti.
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η πράξη «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης» στις 16/9/2016 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2019
Επιστημονική υπεύθυνη της πράξης είναι η Kαθηγήτρια του ΕΚΠΑ Θάλεια Δραγώνα

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK