sheader tk

sidebanner6 tk

sxolVivlia ylika

Müslüman Çocuklarının Eğitimi” Programı, hem ilkokul hem de ortaokul için, Azınlık çocuklarına hitap edecek biçimde hazırlanmış yeni ders kitapları yayınlamıştır. Hazırlanan bu yeni kitaplar ve diğer eğitsel araçlar, çağdaş pedagojik ilkelere, yeni öğretim yaklaşımlarına ve Yunanca'nın ikinci dil olarak öğretilmesi yöntemine dayanmakta, azınlığın kendine özgü toplumsal ve kültürel özelliklerini de dikkate almaktadır. Diğer bir deyişle, bu materyaller şekillenirken şu temel ilkeye ağırlık verilmiştir: Azınlık öğrencilerinin eğitim sistemine entegre olmaları ve bu sistem içinde başarı kaydetmelerinin ön şartı, Azınlığın diline ve kimliğine saygıdır.